Spółdzielnia Socjalna "Parasol" | Szansa na sukces dla osób bezrobotnych
W skład spółdzielni socjalnej Parasol wchodzą: Agencja Usług Socjalnych, Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, Agencja Zatrudnienia, Noclegownia oraz Centrum Integracji Społecznej.
niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna,niepubliczna poradnia psychologiczno pedagogiczna,niepubliczna poradnia,niepubliczna,poradnia,nysa,cis,centrum integracji,centrum integracji społecznej,integracja społeczna,agencja usług socjalnych,usługi socjalne,usługi,socjalne,centrum,integracji,społecznej,noclegownia,agencja zatrudnienia,zatrudnienie,agencja,psychologia,pedagogika,
22009
page,page-id-22009,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.4,vc_responsive
 
ue_1
ue_2
ue_3_2

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „PARASOL”

REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

Szansa na sukces w Centrum Integracji Społecznej w Nysie

Projekt realizowany jest w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) – nabór II.

Przedmiotem projektu Szansa na Sukces w Centrum Integracji Społecznej w Nysie jest stworzenie 10 miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejącym podmiocie prowadzonym przez Spółdzielnię Socjalną „Parasol”. Projekt obejmuje wsparciem 10 osób, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym:

 • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • osoby długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • osoby chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • osoby uzależnione od alkoholu,
 • osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
 • osoby zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o po-mocy społecznej,
 • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

Zaplanowana kompleksowa usługa w postaci realizacji dla każdego uczestnika indywidualnie zaplanowanej ścieżki reintegracji przyczyni się znacząco do wzrostu gotowości do podjęcia zatrudnienia Uczestników Projektu.

W ramach uczestnictwa w Projekcie oferujemy:

 

 • szansę na nabycie praktycznej i teoretycznej wiedzy w zakresie umiejętności gotowania – ukończeniu kursu gastronomicznego przy wsparciu wykwalifikowanych trenerów
 • bezpłatne wsparcie specjalistów w całym okresie uczestnictwa (prawnik, doradca zawodowy, psycholog, terapeuta uzależnień, doradca obywatelski)
 • możliwość sfinansowania wspólnych wyjść i wyjazdów integracyjnych do kina, restauracji.
 • bezpłatne wyżywienie (ciepły posiłek) za każdy dzień uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej
 • szansę na uzyskanie zatrudnienia po ukończonym uczestnictwie
W RAMACH PROJEKTU PRZEDSTAWIAMY ZAPYTANIA OFERTOWE:

Zapytanie nr 1

Zapytanie nr 2

Zapytanie nr 3

Zapytanie nr 4

Zapytanie nr 5

Zapytanie nr 6

Zapytanie nr 7

Zapytanie nr 8

Zapytanie nr 9

Zapytanie nr 10

Zapytanie nr 11

INFORMACJA O WYŁONIENIU WYKONAWCÓW
ZOBACZ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:

485 090,62 PLN

KWOTA PROJEKTU DOFINANSOWANA Z UNII:

412 327,02 PLN