Coaching dla młodzieży

od 13 roku życia. Coaching jest to metoda pracy wywodząca się z psychologii pozytywnej, której celem jest poprawa jakości życia. W trudnym okresie dorastania osoby młode często mają problemy z poczuciem wartości, ustalaniem celów życiowych, radzeniem sobie z emocjami i presją z otoczenia. Przy współpracy z coachem uczą się świadomie podejmować decyzje, przy czym coach koncentruje się na procesie, a osoba ustala ważne sposoby działania.

Efektem spotkań może być:  przywrócenie równowagi emocjonalnej; zwiększenie motywacji do nauki; poprawa relacji z rówieśnikami; przywrócenie kontaktu z rodzicami;  zwiększenie pewności siebie i poczucia wpływu na sytuację; umiejętność dokonywania wyborów, w jaki sposób spędzać czas wolny; umiejętność określenia siebie (kim jestem, co chcę robić w życiu, co studiować).