Coaching

coaching to metoda pracy wywodząca się z psychologii pozytywnej, traktująca człowieka jako jednostkę zdolną do samodzielnego poradzenia sobie z problemami natury osobistej, emocjonalnej oraz zawodowej, której celem jest poprawa jakości życia. Coach koncentruje się na procesie, a klient ustala odpowiednie sposoby działania, umożliwiające realizację postawionego celu.

Efektem spotkań może być: zwiększenie poczucia pewności siebie i wpływu na swoje życie; lepsze radzenie sobie z problemami dnia codziennego; umiejętność dokonywania świadomych wyborów; poprawa relacji z bliskimi; większa otwartość na zmiany; chęć stawiania sobie nowych celów; poprawa jakości życia.