Działania

Spółdzielnia Socjalna „Parasol” ma status spółdzielni socjalnej osób prawnych. Założycielami
Spółdzielni jest Stowarzyszenie Architektów Życia Społecznego „Projekt: Człowiek” oraz Nyskie
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych. 26 listopada 2013 roku Spółdzielnia uzyskała wpis do
Krajowego Rejestru Sądowego, a 13 stycznia 2014 roku do Spółdzielni przystąpiło Stowarzyszenie na
rzecz Rozwoju Wsi Goświnowice.

Celem Spółdzielni Socjalnej jest:
  • przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizacji zawodowej
  • realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz integracja społeczna osób wykluczonych
  • prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturowej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego, a także działalności społecznie użytecznej w sferze działań publicznych
Spółdzielnia prowadzi przede wszystkim działalność w oparciu o umiejętności, jakimi dysponują jej
pracownicy:
  • Agencja Usług Socjalnych
  • Centrum Integracji Społecznej
  • Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  • Inne działania w ramach kompetencji Spółdzielni