Terapia funkcji poznawczych Intrumental Enrichment ® (Metoda Feuersteina)

To kompleksowe podejście obejmujące teorię i system terapeutyczny, którego celem jest rozwijanie inteligencji i uczenie myślenia. Podstawową zasadą tej terapii jest założenie, że wszyscy ludzie mają zdolność do znacznego usprawniania swoich procesów uczenia się. Zastosowanie metody umożliwia zwiększenie potencjału do uczenia się, poprawia funkcjonowanie – uczy jak się uczyć. Spotkania terapeutyczne odbywają się 1-2 razy w tygodniu (50 min) i prowadzone są indywidualnie. Terapia ma zastosowanie w przypadku osób z trudnościami wynikającymi z zaburzeń centralnego układu nerwowego (np. padaczka, uszkodzenia mózgu, demencja); dorosłych, którzy chcą usprawnić zdolności refleksji i uelastycznić myślenie.