Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wpisana jest do ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych powiatu nyskiego pod nr. 1/2014 (podstawa prawna: art. 82 ust. 1,3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z poź. zm.,).

Prowadzimy działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, wychowawczą, doradczą i edukacyjną. Zatrudniamy psychologów, pedagogów, logopedów, psychoterapeutów, coachów, surdologopedów, oligofrenopedagogów, socjoterapeutę,
mediatora, terapeutę behawioralnego, doradcę zawodowego i innych specjalistów w zależności od potrzeb. Prowadzimy działalność odpłatną i nieodpłatną (WWR).

01.

Oferta dla dzieci i młodzieży

02.

Oferta dla dorosłych

03.

Pozostałe

Oferta dla szkół:

 • organizacja szkoleń rad pedagogicznych wg indywidualnych potrzeb szkoły
 • konsultacje indywidualne
 • mediacje
 • coaching

Szkoła dla rodziców:

 • szkoła dla rodziców i wychowawców – więcej…
 • warsztaty edukacyjne
 • mediacje
 • coaching
Nowość!

Sala Integracji Sensorycznej

Oferujemy:

 • Zajęcia indywidualne (tylko jedno dziecko w sali)
 • Pracę z dziećmi do 12 roku życia
 • Elastyczne godziny pracy, dostosowane do możliwości rodziców
 • Wsparcie psychologiczne dla rodziców

Zakup wyposażenia Sali Terapii Integracji Sensorycznej, zrealizowano  (od 01.05.2022 r. do 30.10.2022 r.) ze środków Fundacji ORLEN w kwocie  21 000,00 zł.

Kontakt

Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

adres:
Nysa, ul. Prusa 14 (I piętro)
czynne od 8:00 do 21:00

telefon:
Jolanta Dunat – 509 058 138
Bożena Grębowiec – 694 435 053