Spółdzielnia Socjalna „Parasol”  realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich:

Opiekunki w CISie

Projekt realizowany jest w terminie od 01 września 2019r. do 31 stycznia 2021r. na terenie Powiatu Nyskiego.

Całkowita wartość projektu:

1 019 207,50 pln

Kwota projektu dofinansowana z Unii:

889 607,50 pln

Opis projektu

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.2 Włączenie społeczne.

Projekt zakłada uczestnictwo 12 osób bezrobotnych, z min. średnim wykształceniem w reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Integracji Społecznej. Reintegracja zawodowa to szkolenie pod nazwą „Opiekun osoby starszej” kończące się egzaminem państwowym nadającym kwalifikacje zawodowe. Dzięki reintegracji społecznej uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z ukierunkowanego na potrzeby indywidualne i grupowe wsparcia – psychologa, doradcy zawodowego, prawnika, terapeuty uzależnień cywilizacyjnych i innych specjalistów.

Szkolenie odbywa się od poniedziałku do czwartku. Piątki przeznaczone są na dodatkowe wsparcie indywidualne i integrację społeczną. Każdy uczestnik Projektu otrzymuje:

  • comiesięczny zasiłek integracyjny,
  • bilety z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia i powrotne,
  • wyżywienie,
  • w czasie zajęć bezpłatną opiekę nad dziećmi do lat 3,
  • w ramach integracji: trzydniową wycieczkę, wyjścia do kina, teatru itp.

Celem projektu jest nabycie przez uczestników umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcia zatrudnienia w zawodzie opiekuna osoby starszej, wzrost poczucia własnej wartości oraz samodzielność ekonomiczną dzięki podjęciu pracy w wyuczonym zawodzie.

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1
Zapytanie ofertowe nr 2
Zapytanie ofertowe nr 3
Zapytanie ofertowe nr 4
Zapytanie ofertowe nr 5
Zapytanie ofertowe nr 6
Zapytanie ofertowe nr 1/2019/EFRS
Informacje o wyłonieniu wykonawcy
Zapytanie ofertowe nr 2/2019/EFRS
Zapytanie ofertowe nr 3/2019/EFRS
Informacja o wyniku postępowania
Czerwiec 2020

Harmonogramy wsparcia

Grudzień 2019
Styczeń 2020
Czerwiec 2020
Sierpień 2020
Wrzesień 2020
Październik 2020
Listopad 2020
Grudzień 2020
Styczeń 2021