Psychoterapia

psychoterapia indywidualna polega na  systematycznym kontakcie terapeuty z pacjentem, w którym tworzy się przestrzeń na przepracowywanie kłopotów i problemów doświadczanych przez pacjenta zarówno w jego wewnętrznych przeżyciach, jak i w relacjach z innymi ludźmi. Nurt psychodynamiczny oparty o psychoanalizę jest metodą wglądową, dla której istotna jest rola nieświadomości, naszych wczesnych doświadczeń i przeżyć.  Dzięki procesowi terapeutycznemu pacjent poznaje nieuświadomione wcześniej źródła problemów i cierpienia, uczy się dojrzalszych sposobów radzenia sobie z trudnościami życiowymi, modyfikuje utrwalone wzorce tworzenia relacji oraz przeżywania siebie i innych dzięki czemu zaczyna budować bardziej satysfakcjonujące związki i pełniej wykorzystywać swój potencjał.

Psychoterapia pomaga osobom, które doświadczają: zaburzeń nerwicowych (lękowość, bezsenność, natręctwa, kompulsje); smutku, przygnębienia; niezadowolenia z własnego życia; depresji; problemów partnerskich i rodzinnych; zaburzeń osobowości; kryzysów życiowych; zaburzeń seksualnych.