Psychoterapia

Psychoterapia dzieci polega na  regularnym kontakcie dziecka z terapeutą, prowadzącym do nawiązania bezpiecznej, opartej na zaufaniu  relacji. W trakcie spotkań dziecko poprzez swoją naturalną aktywność w zabawie i rozmowie przekazuje ważne dla niego sprawy i problemy oraz sposób w jaki je przeżywa. Terapia skupiona jest na  zrozumieniu źródła i natury problemu oraz na wnikliwym przeanalizowaniu uczuć, lęków i kłopotów, z jakimi boryka się dziecko. Praca terapeutyczna ma na celu poprawę bieżących trudności, usunięcie objawów zewnętrznych jak również ich przyczyn oraz wypracowaniu trwałej zmiany życia psychicznego   

Zakres pomocy obejmuje: objawy lękowe, fobie, tiki, natrętne myśli, zachowania agresywne, buntownicze, depresja dziecięca, apatia, wycofanie, ADHD, impulsywność, kłopoty z koncentracją uwagi, kłopoty w szkole, nieumiejętność nawiązywania relacji rówieśniczych, trudności w nauce, zaburzenia snu, moczenie nocne, zaparcia nawykowe, trudności z jedzeniem, trudności z adaptacją do środowiska szkolnego, przedszkolnego, trudności z radzeniem sobie ze stresem, dolegliwości fizyczne wywołane przez czynniki psychiczne (np.  bóle głowy, brzucha, wymioty).