Terapia behawioralna

nauka pozytywnych wzorców i niwelowanie zachowań trudnych, niepożądanych, nieakceptowanych społecznie. Przeznaczona dla osób dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi (Zespół Aspergera, autyzm, Zespół Downa i inne), zaburzeniami zachowania, emocjonalnymi, intelektualnymi, umiejętności społecznych, zaburzeniami mowy, fobiami oraz z deficytami uwagi, nadaktywnością, agresją. Prowadzona indywidualnie, oparta na metodzie wzmocnień – czyli nagradzania zachowań pozytywnych.