Terapia logopedyczna

zajmuje się usprawnianiem narządów mowy, korygowaniem wad wymowy, poprawieniem jakości funkcji językowych, rozbudowaniem zasobu słownictwa, a także wypracowaniem alternatywnych zachowań komunikacyjnych czyli znalezieniu innych form komunikacji w przypadku braku mowy (porozumiewanie się za pomocą obrazków lub gestów).