Terapia pedagogiczna

to specjalistyczne  działania mające na celu usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się, nastawione  na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania i do obowiązków szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych. Zajęcia są prowadzone w przyjaznej atmosferze, a program zajęć jest dostosowany indywidualnie do każdego dziecka. Do współpracy zapraszamy  również rodziców oraz opiekunów dzieci, którzy jako nasi partnerzy są na bieżąco informowani o programie zajęć, postępach dziecka oraz o zaleceniach i ćwiczeniach do kontynuacji w środowisku domowym.

W ramach terapii pedagogicznej  proponujemy:

  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów dyslektycznych, których celem jest podniesienie sprawności  ucznia w zakresie sprawności czytania i pisania poprzez odpowiednio dobrane metody i formy pracy (dysgrafia, dysortografia);
  • zajęcia rozwijające w dzieciach podstawowe umiejętności społeczne i emocjonalne oraz przygotowujące do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kształtujące odporność na stres, kształtujące pozytywne  i optymistyczne nastawienie do życia;
  • zajęcia redukcji stresu w oparciu o koncepcję uważności (mindfulness);
  • Warsztaty Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – główną ideą  tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci przedszkolnych i z zakresu wczesnego wieku szkolnego;
  • trening kreatywności i twórczości – którego celem jest zwiększenie potencjału twórczego dzieci w zakresie rozwijania talentów, stymulowania wyobraźni, rozwiązywania problemów, realizowania celów, umiejętności wyrażania siebie i komunikowania.