Terapia psychologiczna

Może być realizowana w formie:

  • poradnictwa psychologicznego – pomoc świadczona osobom, zdrowym, które poszukują wsparcia w radzeniu sobie z bieżącymi trudnościami. Jest zorientowane na doraźną pomoc, w określeniu problemów i sposobów ich rozwiązania. Odbywa się w formie kilku spotkań, których celem jest identyfikacja problemu, poszukiwanie sposobów jego rozwiązania, wzmocnienie w realizacji zmian. Wspierające spotkania z psychologiem mogą pomóc w trudnościach m.in. ze szkołą, z rówieśnikami, rodzicami, podejmowaniem decyzji, konfliktami, przeżywaniem żałoby, choroby, straty i innymi kryzysami rozwojowymi.
  • konsultacji -wstępnego spotkania z psychologiem celem ustalenia dalszych spotkań o charakterze diagnostycznym, doradczym lub terapeutycznym.
  • diagnostyki psychologicznej, która pozwala na znalezienie przyczyn  kłopotu oraz określa stopień udziału mechanizmów psychologicznych, organicznych lub środowiskowych w jego pojawieniu się. Zadaniem diagnozy psychologicznej jest przygotowanie materiału informacyjnego, zaleceń oraz sformułowanie prognozy, co do dalszego funkcjonowania. Do tego celu służą metody diagnostyki psychologicznej – dwie podstawowe to wywiad kliniczny i obserwacja, które pozwalają na postawienie hipotez, co do przyczyn nieprawidłowości oraz testy psychologiczne, które umożliwiają ich sprawdzenie. Testy psychologiczne pozwalają określić poziom badanej trudności oraz ustalić charakterystykę badanej osoby.