Terapia ręki

terapia ręki ma na celu usprawnienie rąk. Diagnoza polega na sprawdzeniu odchyleń umiejętności dziecka w stosunku do normy wiekowej. W trakcie terapii poprawia się napięcie mięśniowe, dziecko nabywa umiejętności samoobsługowe, poprawia się sprawność manualna i grafomotoryczna (pisanie, rysowanie). Zajęcia prowadzone są indywidualnie i dostosowane do aktualnych potrzeb dziecka. Zalecana kiedy dziecko niechętnie rysuje, maluje, lepi z plasteliny, układa drobne przedmioty, klocki, puzzle; ma problemy z ubieraniem się, sznurowaniem butów, zapinaniem guzików; ma obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej czy obręczy barkowej; precyzyjne czynności wykonuje w czasie nieadekwatnym do zadania – zbyt szybko, zbyt wolno, niedbale; nie lubi dotykać nowych faktur (różnych powierzchni); domaga się mocnej stymulacji dłoni – silny uścisk, siadanie na dłoniach, mocne trzymanie przedmiotów, uderzanie o przedmioty o ostrych krawędziach, szorstkich fakturach.