TSR – terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

(ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT) – jest ​to nurt terapeutyczny, polegający na dochodzeniu do celu (rozwiązywaniu trudnej sytuacji) poprzez wyszukiwanie i uświadamianie klientowi jego możliwości i mocnych stron. W terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach unika się wracania do przeszłości, większość uwagi kierując na teraźniejszość i przyszłość. 

Filozofia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach opiera się na następujących twierdzeniach: 

  • Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj tego. 
  • ​​Jeśli coś działa, rób tego więcej. 
  • ​Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej. Rób coś innego.

Warto rozważyć skorzystanie z terapii, w tym również metody skoncentrowanej na rozwiązaniach, jeżeli doświadczasz m.in.: problemów w obszarze zdrowia psychicznego; doznajesz przemocy lub jesteś jej sprawcą; doświadczyłeś sytuacji trudnej np.: utraty osoby bliskiej, wypadku, utraty pracy, kryzysu w związku itp.; trudności w relacji ze swoją rodziną lub partnerem/partnerką; trudności wychowawczych, itp..