Wczesne Wspomaganie Rozwoju

WWR to działalność nieodpłatna, dotowana przez Starostwo Powiatowe w Nysie.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka umożliwia objęcie  specjalistyczną opieką dziecka i jego rodziny od chwili  wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania  do chwili podjęcia nauki w szkole. Działania specjalistów pracujących z dzieckiem i jego rodziną zmierzają do podniesienia poziomu funkcjonowania dziecka. Rodzaj zajęć uzależniony jest od zaleceń zespołu Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej (publicznej),  wydającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Warunkiem uczestnictwa u nas w zajęciach jest posiadanie opinii wydanej przez publiczną poradnię.

Realizując WWR oferujemy:

  • atrakcyjne i urozmaicone zajęcia;
  • doskonale wyposażone gabinety terapeutyczne;
  • dostosowujemy się do możliwości czasowych rodziców;
  • posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów, doświadczonych w pracy z dziećmi;
  • rodzice otrzymują zrozumiałe wskazówki do indywidualnej pracy z dziećmi.