Kilka słów o nas

Spółdzielnia Socjalna „Parasol” ma status spółdzielni socjalnej osób prawnych. Założycielami Spółdzielni jest Stowarzyszenie Architektów Życia Społecznego „Projekt: Człowiek” oraz Nyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych. 26 listopada 2013 roku Spółdzielnia uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, a 13 stycznia 2014 roku do Spółdzielni przystąpiło Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Goświnowice.

W skład Spółdzielni wchodzą:

01.

Agencja Usług Socjalnych

Agencja świadczy odpłatne usługi opiekuńcze i specjalistyczne w domu klienta. Pomoc skierowana jest do osób samotnych i rodzin w sytuacjach, w których pomoc osoby drugiej może być dobrym rozwiązaniem Ich problemu.

Więcej

02.

Centrum Integracji Społecznej

To instytucja skierowana do osób, które dzięki uczestnictwu w zajęciach z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej mają szansę na zdobycie nowych umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Więcej

03.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wykwalifikowana kadra Poradni prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, wychowawczą, doradczą i edukacyjną – zarówno odpłatną jak i nieodpłatną.

Więcej

Działania:

Spółdzielnia Socjalna „Parasol” ma status spółdzielni socjalnej osób prawnych. Założycielami Spółdzielni jest Stowarzyszenie Architektów Życia Społecznego „Projekt: Człowiek” oraz Nyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych. 26 listopada 2013 roku Spółdzielnia uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, a 13 stycznia 2014 roku do Spółdzielni przystąpiło Stowarzyszenie na
rzecz Rozwoju Wsi Goświnowice.

Celem spółdzielni jest:

  • przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizacji zawodowej
  • realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz integracja społeczna osób wykluczonych
  • prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturowej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego, a także działalności społecznie użytecznej w sferze działań publicznych

Statut Spółdzielni

Pobierz statut

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami